Om Digifunk

Digifunksidan är producerad för Folkbildningsrådet av Studiefrämjandet Riksförbundet. Produktionen är ett resultat av Folkbildningrådets Flexlärprojekt 2013.

Avsikten med Digifunksidan är att vara ett ställe för inspiration och reflektion för cirkelledare som vill skapa ett webbstöd i sina cirklar för personer med kognitiva svårigheter.

Projektet har gått från att ursprungligen haft som syfte att skapa metoder för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, till att lägga fokus på cirkelledare och det stöd de behöver för att nå fram till målgruppen på bästa sätt. Med fokus på ledarna tror vi att möjligheterna ökar för att kurser verkligen kommer att tillgänglighetsanpassas. Vill du veta med om hur vi tänkte och gick tillväga läs mer här!

Vi vill också passa på att tacka de cirkelledare som runtom i landet utvecklat både studiematerial och tankar som lett oss fram till detta resultat (se bla Inspiration och goda exempel”-fliken). Men vi vill också tacka StoCKK – Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd, samt Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala län som varit goda bollplank. Tack!

Ledde projektet gjorde Karin Johansson och projektansvarig var Agneta Fleicher, Studiefrämjandet Riksförbundet.