Kjells exempel: WordPress-sida

Jag heter Kjell Hultgren och har valt att använda mig av en WordPress-sida som jag anpassat för att underlätta för personer med kognitiva svårigheter.

Jag har gjort tre olika kurser, och jag ska närmare beskriva matlagningskursen där jag ska lära ut hur man kokar ägg. Jag har använt exemplet med matlagning, för att visa att i stort sett vilket ämne som helst kan vara hjälpt av ett webbstöd.

Sidan kan man titta på i förhand, innan man ses, eller för den som inte har möjlighet att dyka upp på kurstillfället, kan följa kursen hemifrån.

För den som tycker att det är jobbigt att följa en instruktion på plats kan också möjligheten vara att följa webbinstruktionen vid den fysiska träffen. Då kan man välja hur social, eller aktiv, man vill vara med de andra deltagarna och ledaren.

Sidan är rensad från menyer och annat som kan störa deltagaren, jag har bara försökt få med det som är relevant för honom eller henne. Jag har gjort tydliga knappar med en kort instruktion på, och jag har valt en lugn bakgrundsfärg. Här har jag också valt att ha en bild bakom, för det tror jag att mina deltagare skulle klara.

 

Första kurssidan: Matlagningskursen: Nu ska vi koka ägg

Detta är den sida som presenterar kursen. Här får deltagaren reda på vad som ska göras: ”koka ägg”. Jag har låtit Matlagningskursen stå som huvudrubrik för att deltagaren alltid ska veta i vilken kurs han eller hon befinner sig i. Detta skulle också kunna förstärkas av att matlagningskursen har en egen bakgrundsfärg eller annat som skiljer den från hur miljön ser ut på första sidan, där man väljer kurs.

Jag har strukturerat innehållet med korta instruktioner uppifrån och ner, och förstärkt varje instruktion eller information, med en bild. Tre steg tyckte jag var lagom att presentera på denna sida.

Sedan har jag gjort tydliga knappar som för deltagaren framåt eller tillbaka.

 

Andra kurssidan i Matlagningskursen

Rubriken matlagningskursen står kvar, sedan kommer instruktionen att ta fram ett ägg.

 

Tredje kurssidan i Matlagningskursen

Så fortsätter kursen, med bildstöd och korta informationer.

 

Sista kurssidan (färdigt ägg)

Här har jag valt att visa en bild på slutresultatet. När deltagaren trycker på ”nästa framåt” hamnar han eller hon på huvudkurssidan, och kan välja en ny kurs eller göra samma igen.

 

Detta var ett exempel på hur jag har använt webbstöd i mina kurser. Våga prova att hitta ett sätt som passar dig, din kurs och dina deltagare!

Kjell Hultgren