Kristinas exempel: egenbyggd hemsida

Jag heter Kristina Larsson och är cirkelledare i Multimedia inom öppenpsykiatrin och inom Daglig verksamhet för utvecklingsstörda.

Jag beslutade mig för att skapa en egen kurssida från grunden, med html-kodning, innehållande dels övningar och dels länkar till sidor på nätet där man kan lära sig mer. Övningarna, som kräver specialprogram kan kursdeltagarna göra på datorerna i kurslokalen, även utanför kurstid. Lästipsen kan de sitta hemma vid sin egen dator och studera, i sin egen takt.

Till kurssidans utseende har jag försökt att använda lugna och harmoniska färger. Strukturen är uppbyggd med ett enkelt och åskådligt fliksystem:

Bild1

 

 

 

 

Det finns tre huvudflikar som innehåller de övergripande delarna av kursen. De är Layout, Typografi och Bildhantering.

Under varje huvudflik finns ett antal underflikar som har liknande färg som huvudfliken men en annan nyans. Detta gör att man lättare förstår kurssidans struktur. Vid underflikarna finner man de olika uppgifterna:

Bild2Bild3

 

 

 

 

Texterna i övningarna är uppställda i punktform, med korta meningar.

 

Vi ska titta närmare på uppgiften under fliken Layout och underfliken Skapa ett CD-omslag.

Bild4

 

 

Det man ser först är slutresultatet, dvs. hur det kommer att se ut på skärmen när man är färdig med uppgiften:

Bild5

 

 

 

 

 

 

Detta gör att man lättare förstår målet med uppgiften och därmed blir motiverad att fortsätta. På varje uppgiftssida finns pilar i både över- och underkant där man kan ”pila” till nästa uppgift eller gå tillbaka till uppgiften innan, om man behöver det.

Sedan klickar man på pilen till del 2 av uppgiften som heter Öppna ett nytt dokument. Där har jag numrerat varje uppgift som ska utföras och gjort bockrutor, så att man lättare kan hänvisa till uppgiften och bocka av uppgift för uppgift. Då är risken mindre att man ”går vilse” i uppgifterna:

Bild6

 

 

 

 

 

 

 

Efter varje deluppgift kommer en bild som visar hur det ska se ut på skärmen när man utfört deluppgiften.

Denna kurssida är en levande sida som ständigt kommer att förnyas och förbättras. Jag är glad för den hjälp jag fått och det tankeutbyte som vi haft under projektets gång, och jag vill gärna uppmuntra andra cirkelledare att använda webben som pedagogiskt stöd i sina kurser!

Kristina Larsson