Hem

Denna sida är till för dig som vill skapa en lärmiljö på nätet för att stötta deltagare med kognitiva svårigheter.

Det handlar om tillgänglighet dels genom att lärmiljön kan nås var helst man kan finna tillgång till internet. Dels handlar det om att lärmiljön är pedagogiskt strukturerad på ett sätt att en person med kognitiva funktionsnedsättningar lättare kan ta till sig innehållet.

Vi har skapat en verktygslåda med metoder och redskap att botanisera i. Med deltagarna i åtanke, titta igenom ditt studiematerial och fundera kring hur du kan anpassa det så att det så att deltagaren känner sig trygg och hittar lusten att lära och utvecklas.

Titta gärna under inspiration för att se några exempel på hur ledare prövat att skapa webbstöd för sina kurser.

 

Vad innebär kognitiva svårigheter?

Att som ledare kunna överbrygga kognitiva svårigheter hos deltagare innebär att man fokuserar på de mentala processer som tar in och bearbetar information.  Det handlar bl a om perception, uppmärksamhet, minne, kategorisering och beslutsfattande. Kognitiva svårigheter hittar vi i någon form hos många personer med funktionsnedsättningar, men även för de cirklar som inte har funktionsnedsatta som målgrupp kan tipsen på sidan vara till god hjälp.